Výpočet chladícího výkonu

Vytisknout

žádný výsledek

Vnější tepelná zátěž

Orientace místnosti

Rozměry místnosti


m


m


m

Prosklení

Typ budovy
Poloha místnosti
Vnitřní tepelná zátěž

Osvětlení


ks


ks


ks


ks


ks


ks

Osoby pracující v místnosti


osoba/y


osoba/y

Počítače


ks


ks

Jiná tepelná zátěž

ks W

ks W

ks W

ks W

ks W

Zpět Nahoru